UNICALE3

ほぼ1行掲示板...
日   用事    場所   
時刻    カテゴリ    ピックアップ表示
聖徳新渡戸樋口野口伊藤  聖徳板垣山中夏目
PICKUP
2019/01/23 13:00〜14:00  UNICALEプロジェクト打ち合わせ カテゴリ1
2017/11/10    カレンダーインストール カテゴリ1この日にインストールをしました。
2017/11/10    カテゴリごとに色を付けられます カテゴリ2
聖徳 新渡戸 樋口 野口 伊藤   聖徳 板垣 山中 夏目
2022年04月
2021  04   05   06   07   08   09   10   11   12   2022  01   02   03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭和の日
13:00〜14:00
UNICALEプロジェクト打ち合わせ...
    
#開発 #ソフトウェア
    
 
 
 
 
憲法記念日
記念日1(サンプル)
 
みどりの日
記念日2(サンプル)
 
こどもの日
記念日3(サンプル)
 
記念日4(サンプル)
 
記念日5(サンプル)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00〜14:00
UNICALEプロジェクト打ち合わせ...
    
#開発 #ソフトウェア
    
 
 
 
電波の日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
時の記念日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海の日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山の日
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災の日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宇宙の日
 
 
 
 
 
 
 
敬老の日
 
 
 
 
秋分の日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スポーツの日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文化の日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
午前 
全体会議(会議室A)...
       
#月例会議
       
 
 
 
勤労感謝の日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(年末休暇)
 
(年末休暇)
 
(年末休暇)
 
(年始休暇)
元日
 
(年始休暇)
振替休日
 
(年始休暇)
 
 
 
 
 
 
成人の日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建国記念の日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天皇誕生日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
春分の日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNICALE ver.3.30 - copyright UNICALE Project Team. -   RSS1.0 RSS1.0